Για την Εταιρεία μας, BEAUTY N HEALTH IKE, η παραγωγή καλλυντικών Φασόν και Ιδιωτικής Ετικέτας, αποτελεί ισχυρό κίνητρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Μέσα από την ομαδική συνεργασία του έμπειρου σε τεχνογνωσία προσωπικού μας και των πελατών μας, πραγματοποιούμε οποιεσδήποτε επιλογές παραγωγής έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ενός άριστου τελικού προϊόντος.

Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Εταιρείας μας, σας δίνει τη δυνατότητα διασφάλισης  προϊόντων ανώτερης ποιότητας. Η συσκευασία και ο σχεδιασμός της ετικέτας, η αποθήκευση και η έγκαιρη παράδοση, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις καλής συνεργασίας. Διαθέτουμε την εμπειρία , το εξειδικευμένο προσωπικό, τον σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό και τις άρτιες εγκαταστάσεις για να υλοποιήσουμε οτιδήποτε έχετε οραματισθεί. Τηρούμε ασφαλείς τις συνταγές και τις καινοτόμες φόρμουλες όπως και τον σχεδιασμό των προϊόντων σας στο πλαίσιο της ιδιοκτησίας σας.

Ζητήστε αυτό που έχετε φανταστεί και με την υποστήριξη και τη βοήθειά μας, με ακρίβεια και συνέπεια, να είστε σίγουροι πως θα το αποκτήσετε.

Η BEAUTY N HEALTH IKE έχει την έγκριση του Ε.Ο.Φ. και λειτουργεί με βάση τους κανόνες ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής Καλλυντικών Προϊόντων.